Domotica kan op vele verschillende manieren worden benaderd. Die benadering is ook veelal bepalend voor de oplossing die kan worden gekozen. Wat willen we bereiken; een plug&play oplossing waarbij alleen de stekker in de wandcontactdoos hoeft te worden gestoken en een handleiding meer iets is om bij het het oud papier te doen? Of vinden we het leuk en zijn we bereid tijd te investeren om het maximale uit onze domotica installatie te halen?

Domotica genieters

Allereerst zijn er natuurlijk de gebruikers die het voordeel van domotica oplossingen willen ervaren en niet met de technische aspecten van dit soort huisautomatiseringsoplossingen willen worden geconfronteerd. Al die computergestuurde apparatuur in en rondom het huis is al genoeg, daar hoeven geen extra technische frustraties bij. Voor deze groep moeten de oplossingen gewoon doen waarvoor ze gemaakt zijn. Deze groep zal ook niet in de rij staan voor de meest nieuwe technologische mogelijkheden. We noemen deze groep voor het gemak even de "Domotica genieters".

Domotica uitvinders

Dan is er de groep, vaak technisch geïnteresseerde gebruikers voor wie vooral de technologische mogelijkheden van domotica erg belangrijk zijn. Vaak ook de groep mensen die van alles zal uitproberen om net datgene te bereiken wat nog niet op de markt verkrijgbaar is. U kent ze wel, die mensen die je iets proberen uit te leggen met de snelheid van een niet te volgen straaljager. Een groep die meestal voorop loopt bij de gerealiseerde mogelijkheden maar die daarvoor ook menig uurtje vrije tijd zal opofferen om de eerste kinderziektes het hoofd te kunnen bieden. Voor het gemak duiden we deze groep maar even aan als de "Domotica uitvinders".

Domotica testers

Zoals in de meeste situaties het geval is zijn er ook mensen die van twee walletjes eten en enerzijds een vlekkeloos werkende domotica voorziening wensen maar die ook best de mogelijkheden hebben om er iets dieper in te duiken en zodoende voor zichzelf extra mogelijkheden weten te creëren die nog niet algemeen verkrijgbaar zijn. Zelf duiden we deze groep aan als de "Domotica testers".

Het leuke is dat de drie groepen elkaar nodig hebben om hun eigen doelstellingen te kunnen bereiken. Zonder de uitvinders komen er geen oplossingen beschikbaar. Zonder de testers zouden de genieters nooit echt kunnen genieten en zonder genieters zou de vraag naar goede oplossingen nooit zo groot zijn geworden als deze nu is.