In de eerste maanden van 2016 zijn er een aantal themasessies georganiseerd waar steeds een onderwerp nader werd uitgdiept zodat de gebruikers hiermee op weg konden worden geholpen.

Tijdens de bijeenkomst op 18 april 2016 werd door de deelnemers aangegeven dat men zo af en toe nog wel eens terug greep op de door Gerard van Dijk opgestelde overzichten met te behandelen onderwerpen.

Vandaar dat we deze, tijdens de themasessies verstrekte overzichten, nu ook op deze website hebben opgenomen.

Themasessie 18-01-2016: Safari

Themasessie 15-02-2016: Basisvaardigheden en instellingen

Themasessie 21-03-2016: Email deel 1

Themasessie 18-04-2016: Email deel 2

Themasessie 09-05-2016: Skype