Een beveiligingsinstallatie kan verschillende doelen hebben. Wil ik er alles aan doen om een inbraak in bijvoorbeeld een bank te voorkomen of wil ik een signalering ontvangen wanneer er in een woonhuis iets aan de hand is.

De zwaarte van de beveiligingsmiddelen moet daarom worden aangepast aan hetgeen men wil beveiligen. Het is immers niet zinvol om € 25,- uit te geven om een briefje van € 10,- te beveiligen. Om een juiste keuze te maken is het daarom belangrijk om vooraf te bepalen wat u wilt bereiken. Zelf verdelen we de beveiligingsmiddelen daartoe vaak in drie categorieen: Preventie, detectie en opsporing.

Allereerst is er natuurlijk preventie. Per slot van rekening is het altijd beter om problemen voor te zijn.

Het is echter een illusie is om te denken dat een inbraak kan worden voorkomen.

 

Er kan in iedere woning worden ingebroken

Alleen de tijd of voorbereiding die er voor nodig is kan verschillen. Dat is daarom ook het enige dat we zelf wel kunnen beïnvloeden..

 

Preventiemiddelen:

 • Zorg voor deugdelijk hang- en sluitwerk (politiekeurmerk);
 • Buitenverlichting met bewegingsdetectie;
 • Discipline;
  • Laat niet onnodig en zonder toezicht deuren of ramen open staan;
  • Leg geen dure "hebbedingen" zoals computer tablets, notebooks of smartphones in het zicht;
  • Uw huis is geen kluis (geen geld of kostbaarheden in huis bewaren);
  • Vermeld niet op Social Media dat u met vakantie bent;
  • Spreek geen "Ik ben met vakantie" bericht in op uw telefoon;
 • Aanbrengen van bewakingscamera's (schrikt af en dient tevens voor opsporing);
 • Signalering (een inbraakinstallatie kan vroegtijdig signaleren wanneer onbevoegden proberen zich toegang te verschaffen tot uw woning).

 

Door middel van detectie kan worden gecontroleerd of er binnen uw huis iets aan de hand is.

Detectiemiddelen:

 • Infrarood detectoren;
 • Camera's met bewegingssensor;
 • Rookmelders;

Tenslotte kunnen we nog kiezen voor opsporingsmiddelen indien er toch een inbraak heeft plaatsgevonden. Hierbij moet worden gedacht aan:

Opsporingsmiddelen:

 • Toezicht (maak afspraken met de buren om bij afwezigheid een oogje in het zeil te houden);
 • Camerabewaking (achteraf kunnen camerabeelden of automatisch gemaakte opnames worden overlegd aan de Politie of een andere organisatie die tegen een acceptabele vergoeding voor een adequate afhandeling zorg draagt);

Er zijn nog veel meer beveiligingsmiddelen verkrijgbaar die het kwaadwillenden moeilijk maken. We zullen daar op deze site niet verder op ingaan omdat deze het doel van een gemiddelde woningbeveiliging voorbij schieten.