De meeste alarminstallaties kunnen worden voorzien van koppelingen met andere systemen zoals een domotica installatie, automatische deurvergrendeling, camerabewaking etc. Wij adviseren wel om terughoudend te zijn met het aanbrengen van dergelijke koppelingen.

Het is natuurlijk geen probleem om een elektrische garagedeur een open/dicht signaal af te laten geven. Hörman heeft hiervoor zelfs aparte alarmkoppelingen beschikbaar. Het wordt echter anders indien andere systemen de alarminstallatie in of uit kunnen schakelen. In dat geval wordt het gerealiseerde beveiligingsniveau immers mede bepaald door dit andere systeem; een beveiligingsniveau dat in veel gevallen lager ligt dan dat van de (semi) professionele beveiligingsinstallaties. Vooral indien de gekoppelde systemen ook met het internet verbonden zijn is voorzichtigheid op zijn plaats.

Koppelingen die steeds vaker worden gevraagd zijn die met domotica systemen. Ook wel logisch natuurlijk want beveiligingsinstallaties kunnen nogal van invloed zijn op de met een domoticasysteem te bedienen apparaten. Zo kunnen automatisch geopende gordijnen in een aantal gevallen al een inbraakmelding veroorzaken indien de beveiligingsinstallatie nog is ingeschakeld. Recentelijk kwamen we nog een situatie tegen waarbij een stofzuigrobot een dergelijke alarmmelding veroorzaakte.

Ook bij koppelingen met domoticasystemen adviseren we om vooral de alarmcentrale signalen aan de beveiligingsinstsallatie te laten afgeven. Dat levert in de meeste gevallen geen directe beveiligingsrisico's op en het is voldoende om  binnen de domoticainstallatie rekening te houden met het al dan niet ingeschakeld zijn van de beveiligingsinstallatie.